Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ALEVISM'S CONTEXT, CONCEPTS AND HISTORY PRESENTED IN JOURNAL OF CEM

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 163 - 232, 31.12.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.282099

Öz

This article is about the history of Alevism presented in Journal of Cem. In this context, concepts, sources and historical people related to Alevism were also discussed. Following the concepts of Alevism, Bektashism and Redoubt, Shamanism, Central Asian culture, Islam and Anatolian culture as well as oral and written sources which conveyed Daily delivery are handled. The Islamicization of the Turks, the Muslimization of Anatolia, the Seljuks, the Mongols, the Ottomans and the Safavids and the Alevi relations after the development of the Republican period has been processed. Approach style to historical people as Ali, Fatima, Hasan, Huseyin, Ahmet Yesevi, Haci Bektash-i Veli, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Yunus Emre, Mevlana and Ataturk were given. As a result of this study, it has been determined that there is a strong lack of resources about history and people and a presence of mythological narration.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Sadem. “Alevilik Nedir”. Cem III/31 (Aralık 1998): 48.
 • Açıkgöz, Sadem. “Hz. Ali ile İlgili Menkıbeler”. Cem III/28 (Eylül 1993): 40-41.
 • Açıkgöz, Sadem. “İslam’da Siyasi ve İctihadi Ayrılık Nasıl Doğdu ve Günümüze Kadar Nasıl Gelebildi”. Cem V/53 (Ekim 1995): 34.
 • Açıkgöz, Sadem. “Tanrı ve Peygamberi Hz. Ali İçin”. Cem III/26 (Temmuz 1993): 42.
 • Aktaş, Ali. “Kent Ortamında Aleviler ve İnanç Ritüelleri”. Cem XXXI/89 (Nisan 1999): 56-59.
 • Aktaş, Ali. “Kırsal Dönüşüm Sürecinde Aleviler”. Cem XXXII/90 (Mayıs-Haziran 1999): 48-51.
 • Alcan, Kasım. “Hz. Fatıma (A)’nın Doğumu”. Cem VI/60 (Kasım 1996): 56-57.
 • Aslandaş, Tahir. “Kızılbaş, Kızılbaşlılık”. Cem V/50 (Temmuz 1995): 49-50.
 • Atalay, Adil Ali. “Hacıbektaş; Dün, Bugün!”. Cem XXXI/92 (Ağustos 1999): 44-46.
 • Atalay, Adil Ali. “İmam Hüseyin’in Kızları Çifte Sultanlar”. Cem XXX/79 (Haziran 1998): 54-55.
 • Avcı, Seyit. “Ben İlim Şehriyim, Ali’de Onun Kapısıdır Hadisi Üzerine”. Marife IV/3 (2004): 371 378.
 • Aydın, Ayhan. “Alevi Sünni Gençlerle Bir Arada: Günümüz Alevi Gençliğinin Sorunları-Çözüm Yolları”. Cem I/11 (Nisan 1992): 47-50.
 • Aydın, Ayhan. “Alevilikte Kurumsallaşma, Cem/Cemevi Üzerine Bazı Notlar”. Cem XXXIII/107 (Aralık 2000-Mart 2001): 24-27.
 • Aydın, Hayati. Gadirhum. İstanbul: 1996.
 • el-Bağdâdî, Abdülkahir. Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: 2001.
 • Bal, Hüseyin. “Ali, Aleviler ve Bilim”. Cem XXX/80 (Temmuz 1998): 42-43.
 • Bal, Hüseyin. “Anadolu Aydınlanmasında Hacı Bektaş Veli”. Cem XXX/81 (Ağustos 1998): 41-43.
 • Bal, Hüseyin. “Kırsal Toplumda Kerbela, Bir Soykırımı”. Cem VII/66 (Mayıs 1997): 48-52.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi Alevi-Bektaşi İnancı ve Mevlevilik”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 42-44.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi ve Alevilik”. Cem XXXIV/108 (Nisan 2001): 19-21.
 • Balkız, Ali. Sivas’tan Sydney’e Pir Sultan, Ankara: 1999.
 • Baltacıoğlu, İsmayıl Hakkı. “Alevilikte Ali Sevgisi”. Cem I/3 (Eylül 1966): 6-8.
 • Bermek, Doğan. “Alevilik-Bektaşilik-Mevlevilik Ritüelleri Üzerine”. Cem XXXI/90 (Mayıs-Haziran 1999): 42-46.
 • Birdoğan, Nejat. “Yunus Emre Üzerine Notlar”. Cem I/5 (Ekim 1991): 9-11.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı. İstanbul: 1995.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik. İstanbul: 1994.
 • Bodrogi, Krisztina Kehl. “Alevilik Üzerine”. Cem I/6 (Kasım 1991): 21-24.
 • Bozkurt, Fuat. “Alevi Tören ve İnançlarının Kökeni”. Cem I/14 (Temmuz 1992): 18-21.
 • Bozkurt, Fuat. “Buyruk Üzerine”. Cem I/12 (Mayıs 1992): 16-20.
 • Bulut, Faik. Ali’siz Alevilik. İstanbul: 1998.
 • Canpolat, Cemal. “Alevilerin Atatürk Sevgisi Bir Devlet Büyüğüne Duyulan Sevgiden Öte Bir Tutku Düzeyindedir I”. Cem XXXV/115 (Kasım 2001): 29-30.
 • Cem, Süleyman. “ATV’ de Aleviler ve Alevilerin Gündemi”. Cem IV/42 (Kasım 1994): 15-18.
 • CEM. “Alevi Temsilciler Meclisi ile İlgili Açıklama”. Cem IV/45 (Şubat 1995): 32.
 • CEM. “Cem’in Yanıtı”. Cem IV/42 (Kasım 1994): 55.
 • CEM. “Serçeşme”. Cem XXX/81 (Ağustos 1998): 37.
 • Çamuroğlu, Reha. “Alevi-Bektaşi Düşüncesi Heterodoks Bir Düşüncedir”. Cem I/3 (Ağustos 1991): 27-29.
 • Çamuroğlu, Reha. “Çağdaş Aleviliğin Sorunları 3”. Cem I/8 (Ocak 1992): 16-17.
 • Çamuroğlu, Reha. “Yunus Emre Heterodoks Bir Derviştir”. Cem I/1 (Haziran 1991): 39-40.
 • Çıkar, Hasan. “Hazreti Ali”. Cem XXXVI/119 (Mart 2002): 7-9.
 • Çıkar, Hasan. “Hazreti Fatıma I”. Cem XXXVI/122 (Haziran 2000): 41-43.
 • Dalan, Bedrettin. “Bedrettin Dalan ile Alevilik Üstüne”. Röp. Cemal Şener. Cem I/6 (Kasım 1991): 32-36.
 • Demir, Ahmet İshak. “Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29: 179-224.
 • Demircan, Adnan. Hazreti Ali’nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı. İstanbul: 1996.
 • Doğan, İzzettin. “Cem Vakfı’nın Aydınlanma Hareketine Herkes Destek Olmalıdır”. Cem XXXVI/122 (Haziran 2002): 2-6.
 • Doğan, İzzettin. “İnsanlığın Himalayasında Bir Zirve: Yunus Emre”. Cem I/1 (Haziran 1991): 7.
 • Doğan, İzzettin. “İzzettin Doğan ile Söyleşi IV”. röp. Ayhan Aydın. Cem XXXIII/97 (Ocak 2000): 20-23.
 • Doğan, Lütfü. “Aleviler, Sünniler; Atatürk’ün Kurduğu Cumhuriyette”, röp: Ayhan Aydın. Cem VIII/75 (Şubat 1998): 23-25.
 • Doğanbaş, Muzaffer. “ İnanç Esasları Işığında Alevilik”. Cem XXXI/88 (Mart 1999): 50.
 • Doğanbaş, Muzaffer. “İslam Tarihinde Hoşgörüsüzlük ve Aleviler”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 50-51.
 • Elçioğlu, İsmail. “Alevi Örgütlenmesi Sorunları ve Alevilik II”. Cem XXXV/118 (Şubat 2002): 38-39.
 • Elçioğlu, İsmail. “Allah-Muhammed-Ali Yolunda Alevilik”. Cem XXXIII/97 (Ocak 2000): 48.
 • Elçioğlu, İsmail. “Demokrasi ve Aleviler”. Cem I/5 (Ekim 1991): 30-31.
 • Er, Piri. “Anadolu Aleviliğinde Kurban”. Cem VII/66 (Mayıs 1997): 36-39.
 • Ercan, Haydar. “İşte Bektaşilerin Yeni Dedebabası, Derman Meydanda Meydanda”. röp. Murat Küçük. Cem VIII/75 (Şubat 1998): 15-19.
 • Erdoğan, Kutluay. “Alevi Gerçeği”. Cem XXXI/87 (Şubat 1999): 38.
 • Erdoğan, Kutluay. “Cumhuriyet ve Demokrasi ortamında Aleviler”. Cem XXXVI/126 (Ekim 2002): 7-8.
 • Erdoğan, Kutluay. “Hacı Bektaş’ta 16 Ağustosların Oluşturduğu Milliyet Gerçeği Bir Gelenek Birliğidir”. Cem XXXVI/124 (Ağustos 2002): 11-14.
 • Erdoğan, Kutluay. Alevilik- Bektaşilik. İstanbul: 1993.
 • Erkan, Ümit. 16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları. Ankara: 2016.
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki. “Hacı Bektaş Veli’de İnsan Sevgisi”. Cem VIII/70 (Eylül 1997): 20-23.
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki. “Semahların Kökeni”. Cem IV/39 (Ağustos 1994): 15-19.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. “Gadir-i Hum”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. XIII İstanbul: 1993: 279-280.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri. İstanbul: 2001.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik. Ankara 1990.
 • Fırat Atilla. “Hazreti Ali”. Cem XXX/78 (Mayıs 1998): 54-55.
 • Fırat Atilla. “Hünkar Hacı Bektaş Veli’den Pir Sultan Abdal’a”. Cem III/28 (Eylül 1993): 18-21.
 • Fırat Atilla. “Ölümün Beş Yüzüncü Yılında Bir Ehl-i Beyt Muhibbi: Fuzuli”. Cem XXXIII/100 (Nisan 2000): 42-43.
 • Fırat Atilla. “Pir Sultan Abdal Heykeli Yerine Dikilmelidir”. Cem III/29 (Ekim 1993): 20-21.
 • Fırat, Kamil. “Kent Olgusu ve Alevi Kimliği”. Cem XXXIII/104 (Ağustos 2000): 46-48.
 • Göksü, Sadık. “Ali’siz Alevilik Olmaz I”. Cem XXXV/114 (Ekim 2001): 28-29.
 • Göksü, Sadık. “Alevilik, Melamilik ve Ahiliğe Bütünsel Bir Bakış”. Cem II/14 (Temmuz 1992): 45-46.
 • Göksü, Sadık. “Lafeta illa Ali”. Cem I/5 (Ekim 1991): 19-20.
 • Gölpınarlı, Abdülbakıy. Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Günümüzde Şiilik. İstanbul: 2003.
 • Güler, Erdoğan. “Yitik Bir Zamanı Yakalamak”. Cem XXXIII/104 (Ağustos 2000): 49.
 • Gümüşoğlu, Dursun. “Bektaşilik”. Cem XXXIII/102 (Haziran 2000): 53-55.
 • Hammer, Joseph Von. Osmanlı Devleti Tarihi. çev. Mehmet Ata, öz. Abdülkadir Karahan, y.s.., ts.:
 • Kaleli, Lütfi. “Hacı Bektaş Veli ile Mevlana ve Yunus İlişkileri”. Cem I/4 (Eylül 1991): 49-51.
 • Kaleli, Lütfi. “Pir Sultan Abdal’ın Şah’ı Hz. Ali’dir”. Cem I/7 (Aralık 1997): 29-31.
 • Kaleli, Lütfi. “Yunus Emre Sevgi Yılı ve Ötesi”. Cem I/1 (Haziran 1991): 36-38.
 • Kandemir, M. Yaşar. “Ali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. II, İstanbul:1989: 375-378.
 • Kâşifu’l-Gitâ. Caferi Mezhebi. çev. Abdülbakıy Gölpınarlı, Kayseri 1992.
 • Kaya, Ali. “İnanç ve Alevilik”. Cem XXXV/112 (Ağustos 2001): 40-41.
 • Kaya, Haydar. “Ali Hak İledir, Hak Ali İle”. Cem I/7 (Aralık 1991): 43.
 • Kayabaşı, Aşir. “Türk Müslümanlığı ve İnanç Kavramları”. Cem XXXII/91 (Temmuz 1999): 46-47.
 • Kettanî, Muhammed b. Cafer. Mütevatir Hadisler. çev. Hanifi Akın, İstanbul: 2003.
 • Koca, Şevki. “Yeniçeri Ocağı’nın Kuruluşu”. Cem XXXII/96 (Aralık 1999): 26-29.
 • Kocadağ, Burhan. “Alevilerde Sema”. Cem IV/46 (Mart 1995): 23-25.
 • Kocadağ, Burhan. “Baba İlyas ve Babailik”. Cem XXXV/113 (Eylül 2001): 31-32.
 • Kocadağ, Burhan. “Cumhuriyet ve Aleviler”. Cem XXXV/114 (Ekim 2001): 19-20.
 • Kocadağ, Burhan. “Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi Anarken”. Cem XXXV/112 (Ağustos 2001): 29-31.
 • Köprülü, Fuat. Anadolu’da İslâmiyet. İstanbul: 1996.
 • el-Kummî, Ebu Cafer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh. Risâletu’l-İtikadatil İmamiyye. çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: 1978.
 • Küçük, Murat. “Lütfi Kırdar’da Birlik Cemi Atatürk Anısına Sema ve Semah”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 32-37.
 • Leblebici, Abuzer. “Tercüme Üzerine”. Cem XXX/78 (Mayıs 1998): 47.
 • Makal, Tahir Kutsi. “Alevi-Bektaşi Edebiyatı Dünyaya Ne Söylüyor”. Cem VI/60 (Kasım 1996): 58-59.
 • Markoff, Irene. “Bir Gizli İslam Mezhebinin Çözümlenmesinde Dışavurumcu Kültürün Rolü, Türkiye Alevileri Örneği I”, çev. Esra Danacıoğlu. Cem VI/60 (Kasım 1996):52-54.
 • Melikoff, Irene. “Bir Araştırmanın Aşamaları Alevi-Bektaşi Sorunu”, çev. İlhan Cem Erseven. Cem XXXIII/100 (Nisan 2000): 16-19.
 • Melikoff, Irene. “Namık Kemal’in Bektaşiliği ve Masonluğu”. Cem I/2 (Temmuz 1991): 54-57.
 • Melikoff, Irene. Uyur İdik Uyardılar. trc. Turan Alptekin. İstanbul: 1993.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. Ali’nin Nurlu Yolu ve Günümüz Aleviliği”, Cem, V/50 (Temmuz 1995): 29.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. Ali-Allah’ın Aslanı-İlim Beldesinin Kapısı, Mü’minlerin Emiri”. Cem I/7 (Aralık 1991): 38-40.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. İmam Hüseyin’i Kerbela’da Şehit Edenler ve Onu Bırakıp Kaçanlar”. Cem V/49 (Haziran 1995): 36-38.
 • Muştu, Melek. “Camaltı Resimlerinde Alevi Motifler”. Cem VIII/73 (Ocak 1998): 54-55.
 • en-Nesaî, Ebû Abdirrahman Ahmed bin Şuayb. Hadislerle Hz. Ali. trc. Nâim Erdoğan. İstanbul: 1992.
 • Noyan, Bedri. “Bektaşi ve Alevi Konusunda Bir Gezinti I”. Cem IV/44 (Ocak , 1995): 7-9.
 • Noyan, Bedri. “Doç. Dr. Bedri Noyan (Dedebaba) ile Söyleşi. röp. Ayhan Aydın. Cem VIII/73 (Ocak 1998): 33-39.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. İstanbul: 2005.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. “Türkiye’de Aleviliğin Soyso-Kültürel Problemleri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ve Bazı Düşünceler”. Cem III/31 (Aralık 1993): 19-22.
 • Onarlı, İsmail. “Ahiler ve Babai İsyanı”. Cem XXXIII/98 (Şubat 2000): 38-40.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlı, I”. röp. Ayhan Aydın. Cem XXXVI/125 (Eylül 2002): 14-18.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aldatanlar”. Cem III/30 (Kasım 1993): 12-15.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Hz. Hacı Bektaş-ı Veli”. Cem III/28 (Eylül 1993): 9-10.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Şah Ahmed-i Yesevi”. Cem III/27 (Ağustos 1993): 13-15.
 • Oytan, Mustafa. “Ehl-i Beyt Hz-Ali, Hz. Fatıma-Hasaneyn Hakkında Hadisler”. Cem V/50 (Temmuz 1995): 43-45.
 • Öktem, Niyazi. “Aleviler ve Muhalefet”. Cem VIII/64 (Mart 1997): 28-29.
 • Öktem, Niyazi. “Aleviliğe Bakış Açımız”. Cem VI/59 (Ekim 1996): 44-46.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Anlamsal Görünümü”. Cem III/32 (Ocak 1994): 6-7.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu’da Aleviliğin Başlaması”. Cem V/51 (Ağustos 1995): 7-8.
 • Öktem, Niyazi. “Hallac-ı Mansur ve Anadolu Aleviliği”. Cem III/29 (Ekim 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “Hallac-ı Mansur ve Türk Dünyası-I”. Cem XXX/82 (Eylül 1998): 22-23.
 • Öktem, Niyazi. “Heterodoksi, Manikheizm, Katharlar, Bogomillik ve Anadolu Aleviliği II”. Cem II/24 (Mayıs 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “I. Din Şurası”. Cem III/31 (Aralık 1993): 16-18.
 • Öktem, Niyazi. “Manikheizm, Katharlar Bogomillik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/23 (Nisan 1993): 5.
 • Öktem, Niyazi. “Orta Asya ve Alevilik”. Cem II/22 (Mart 1993): 6-8,
 • Öktem, Niyazi. “Osmanlı Öncesi, Anadolu’da Şia-Alevi Etkisi”. Cem VII/71 (Ekim 1997): 26-27.
 • Öktem, Niyazi. “Politika Anlayışı Açısından Kerbelâ”. Cem V/49 (Haziran 1995): 7-9.
 • Öktem, Niyazi. “Sorunlar”. Cem II/19 (Aralık 1992): 9-11.
 • Öktem, Niyazi. “Sufiliğin Doğuşu”. Cem II/17 (Ekim 1992): 8-10.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öz, Baki. “Ahmet Yesevi Alevi midir?”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 38-40.
 • Öktem, Niyazi. “Heterodoksi, Manikheizm, Katharlar, Bogomillik ve Anadolu Aleviliği II”. Cem II/24 (Mayıs 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “I. Din Şurası”. Cem III/31 (Aralık 1993): 16-18.
 • Öktem, Niyazi. “Manikheizm, Katharlar Bogomillik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/23 (Nisan 1993): 5.
 • Öktem, Niyazi. “Orta Asya ve Alevilik”. Cem II/22 (Mart 1993): 6-8,
 • Öktem, Niyazi. “Osmanlı Öncesi, Anadolu’da Şia-Alevi Etkisi”. Cem VII/71 (Ekim 1997): 26-27.
 • Öktem, Niyazi. “Politika Anlayışı Açısından Kerbelâ”. Cem V/49 (Haziran 1995): 7-9.
 • Öktem, Niyazi. “Sorunlar”. Cem II/19 (Aralık 1992): 9-11.
 • Öktem, Niyazi. “Sufiliğin Doğuşu”. Cem II/17 (Ekim 1992): 8-10.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öz, Baki. “Ahmet Yesevi Alevi midir?”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 38-40.
 • Öz, Gülağ. “Selçuklu ve Osmanlı’da Alevi Tekke ve Dergahları”. Cem V/55 (Aralık 1995): 45-46.
 • Öz, Mustafa. İmamiyye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı. İstanbul: 1995.
 • Özdemir, Ali Rıza; Ahmet Bozkurt. “Alevilik Nedir? Ne Değildir?”. Cem IV/46 (Mart 1995):46-48.
 • Özdemir, Hacı Ahmet. Moğol İstilası. İstanbul: 2005.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ ye Alevilik”. Cem III/35 (Nisan 1994): 61-64.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem IV/38 (Temmuz 1994): 63-64.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem IV/46 (Mart 1995): 63-64.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Düşüncesinde Bir Başka Ali; Atatürk”. Cem I/6 (Kasım 1991): 4-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi’ye Ya Kurşun Ya Nasihat Çare Değildir”. Cem IV/47 (Nisan 1995): 2-7.
 • Özgünay, Abidin. “Alevilik Nedir, Ne Değildir”. Cem II/16 (Eylül 1992): 3-6.
 • Sabirî, Ali Rıza. 1001 Hadis Işığında İmam Ali. çev. Musa Aydın. İstanbul: 2004.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. Anadolu Aleviliğinin Arka Planı. İstanbul: 2003.
 • Saygı, Hakkı. “Alevilik-Bektaşilik ve Felsefesi Tanrı Mevhumu ve İnsan”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 46.
 • Saygı, Hakkı. “Bizim İnancımızda Senlik Benlik Yoktur”. Röp.Ayhan Aydın. Cem XXXV7117 (Ocak 2002): 17-20.
 • Saygı, Hakkı. “İmam Hüseyin’in Şehid Edildiği Gün”. Cem XXXVI/119 (Mart 2002): 10-11.
 • Seyyid Ali (Genci). “Halifelik ve Veda Hutbesi”. Cem IV/48 (Mayıs 1995): 55.
 • Sezgin, Abdülkadir. Sosyolojik Açıdan Alevilik- Bektaşilik. Ankara: 2002.
 • Sümer, Ali. “Bektaşilikte Babalık”. Cem V/58 (Eylül 1996): 70-71.
 • Sümer, Ali. “Hacı Bektaş’a Selam”. Cem V/51 (Ağustos 1995): 9-14.
 • Sümer, Ali. “Yavuz Selim’in Hacı Bektaş’ı Ziyaret Nedeni”. Cem IV/40 (Eylül 1994): 31.
 • Üzüm, İlyas. “Kendi Yazarlarına Göre Alevilik-Bektaşilik”. Türkiye Günlüğü. 42 (Eylül-Ekim 1996): 54-74.
 • Üzüm, İlyas. “Kızılbaş”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. XXV, İstanbul:1997: 546-557.
 • Üzüm, İlyas. Günümüz Aleviliği. İstanbul: 1997.
 • Üzüm, İlyas. Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: 2002.
 • Varlık, Ağa. “Kerbela Olayı Unutulamaz”. Cem III/25 (Haziran 1993): 43-44.
 • Veli, Hacı Bektaş. Vilâyet-nâme Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli. hzr. Abdülbakıy Gölpınarlı. İstanbul: 1995.
 • Yalçınkaya, Ayhan. Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar. Ankara: 1996.
 • Yaman, Ali- Güner Sadık. “Basında Alevilik”. Cem V/43 (Aralık 1994): 52-53.
 • Yaman, Ali. “Alevilikte Dedelik Kurumu Üzerine Araştırmalar II”. Cem VII/63 (Şubat 1997): 66-67.
 • Yaman, Ali. “Anadolu Aleviliği ve Şiiliğe Dair Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Cem III/35 (Nisan 1994): 36-38.

Cem Dergisi'nde Sunulan Alevilik Kavram, Kaynak ve Tarihi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 163 - 232, 31.12.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.282099

Öz

Bu makale Cem Dergisi’nde sunulan Alevilik tarihini konu edinmiştir. Bu kapsamda Alevilikle ilgili kavramlar, kaynaklar ve tarihi kişiler de ele alınmıştır. Alevilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık kavramlarının ardından Aleviliği oluşturan Şamanizm, Orta Asya kültürü, İslam ve Anadolu kültürü yanında günümüze ulaştıran sözlü ve yazılı kaynaklar ele alınmıştır. Türklerin İslamlaşmasından Anadolu’nun müslümanlaşmasına, Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Safeviler ile Alevi irtibatının ardından Cumhuriyet dönemi gelişmeleri işlenmiştir. Tarihi şahsiyetler olarak Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Yunus Emre, Mevlana ve Atatürk’e yaklaşım tarzı verilmiştir. Öne çıkan sonuç olarak tarih ve kişiler hakkında sağlam kaynak yoksunluğu ve mitolojik anlatımın belirginliği olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Sadem. “Alevilik Nedir”. Cem III/31 (Aralık 1998): 48.
 • Açıkgöz, Sadem. “Hz. Ali ile İlgili Menkıbeler”. Cem III/28 (Eylül 1993): 40-41.
 • Açıkgöz, Sadem. “İslam’da Siyasi ve İctihadi Ayrılık Nasıl Doğdu ve Günümüze Kadar Nasıl Gelebildi”. Cem V/53 (Ekim 1995): 34.
 • Açıkgöz, Sadem. “Tanrı ve Peygamberi Hz. Ali İçin”. Cem III/26 (Temmuz 1993): 42.
 • Aktaş, Ali. “Kent Ortamında Aleviler ve İnanç Ritüelleri”. Cem XXXI/89 (Nisan 1999): 56-59.
 • Aktaş, Ali. “Kırsal Dönüşüm Sürecinde Aleviler”. Cem XXXII/90 (Mayıs-Haziran 1999): 48-51.
 • Alcan, Kasım. “Hz. Fatıma (A)’nın Doğumu”. Cem VI/60 (Kasım 1996): 56-57.
 • Aslandaş, Tahir. “Kızılbaş, Kızılbaşlılık”. Cem V/50 (Temmuz 1995): 49-50.
 • Atalay, Adil Ali. “Hacıbektaş; Dün, Bugün!”. Cem XXXI/92 (Ağustos 1999): 44-46.
 • Atalay, Adil Ali. “İmam Hüseyin’in Kızları Çifte Sultanlar”. Cem XXX/79 (Haziran 1998): 54-55.
 • Avcı, Seyit. “Ben İlim Şehriyim, Ali’de Onun Kapısıdır Hadisi Üzerine”. Marife IV/3 (2004): 371 378.
 • Aydın, Ayhan. “Alevi Sünni Gençlerle Bir Arada: Günümüz Alevi Gençliğinin Sorunları-Çözüm Yolları”. Cem I/11 (Nisan 1992): 47-50.
 • Aydın, Ayhan. “Alevilikte Kurumsallaşma, Cem/Cemevi Üzerine Bazı Notlar”. Cem XXXIII/107 (Aralık 2000-Mart 2001): 24-27.
 • Aydın, Hayati. Gadirhum. İstanbul: 1996.
 • el-Bağdâdî, Abdülkahir. Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: 2001.
 • Bal, Hüseyin. “Ali, Aleviler ve Bilim”. Cem XXX/80 (Temmuz 1998): 42-43.
 • Bal, Hüseyin. “Anadolu Aydınlanmasında Hacı Bektaş Veli”. Cem XXX/81 (Ağustos 1998): 41-43.
 • Bal, Hüseyin. “Kırsal Toplumda Kerbela, Bir Soykırımı”. Cem VII/66 (Mayıs 1997): 48-52.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi Alevi-Bektaşi İnancı ve Mevlevilik”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 42-44.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi ve Alevilik”. Cem XXXIV/108 (Nisan 2001): 19-21.
 • Balkız, Ali. Sivas’tan Sydney’e Pir Sultan, Ankara: 1999.
 • Baltacıoğlu, İsmayıl Hakkı. “Alevilikte Ali Sevgisi”. Cem I/3 (Eylül 1966): 6-8.
 • Bermek, Doğan. “Alevilik-Bektaşilik-Mevlevilik Ritüelleri Üzerine”. Cem XXXI/90 (Mayıs-Haziran 1999): 42-46.
 • Birdoğan, Nejat. “Yunus Emre Üzerine Notlar”. Cem I/5 (Ekim 1991): 9-11.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı. İstanbul: 1995.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik. İstanbul: 1994.
 • Bodrogi, Krisztina Kehl. “Alevilik Üzerine”. Cem I/6 (Kasım 1991): 21-24.
 • Bozkurt, Fuat. “Alevi Tören ve İnançlarının Kökeni”. Cem I/14 (Temmuz 1992): 18-21.
 • Bozkurt, Fuat. “Buyruk Üzerine”. Cem I/12 (Mayıs 1992): 16-20.
 • Bulut, Faik. Ali’siz Alevilik. İstanbul: 1998.
 • Canpolat, Cemal. “Alevilerin Atatürk Sevgisi Bir Devlet Büyüğüne Duyulan Sevgiden Öte Bir Tutku Düzeyindedir I”. Cem XXXV/115 (Kasım 2001): 29-30.
 • Cem, Süleyman. “ATV’ de Aleviler ve Alevilerin Gündemi”. Cem IV/42 (Kasım 1994): 15-18.
 • CEM. “Alevi Temsilciler Meclisi ile İlgili Açıklama”. Cem IV/45 (Şubat 1995): 32.
 • CEM. “Cem’in Yanıtı”. Cem IV/42 (Kasım 1994): 55.
 • CEM. “Serçeşme”. Cem XXX/81 (Ağustos 1998): 37.
 • Çamuroğlu, Reha. “Alevi-Bektaşi Düşüncesi Heterodoks Bir Düşüncedir”. Cem I/3 (Ağustos 1991): 27-29.
 • Çamuroğlu, Reha. “Çağdaş Aleviliğin Sorunları 3”. Cem I/8 (Ocak 1992): 16-17.
 • Çamuroğlu, Reha. “Yunus Emre Heterodoks Bir Derviştir”. Cem I/1 (Haziran 1991): 39-40.
 • Çıkar, Hasan. “Hazreti Ali”. Cem XXXVI/119 (Mart 2002): 7-9.
 • Çıkar, Hasan. “Hazreti Fatıma I”. Cem XXXVI/122 (Haziran 2000): 41-43.
 • Dalan, Bedrettin. “Bedrettin Dalan ile Alevilik Üstüne”. Röp. Cemal Şener. Cem I/6 (Kasım 1991): 32-36.
 • Demir, Ahmet İshak. “Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29: 179-224.
 • Demircan, Adnan. Hazreti Ali’nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı. İstanbul: 1996.
 • Doğan, İzzettin. “Cem Vakfı’nın Aydınlanma Hareketine Herkes Destek Olmalıdır”. Cem XXXVI/122 (Haziran 2002): 2-6.
 • Doğan, İzzettin. “İnsanlığın Himalayasında Bir Zirve: Yunus Emre”. Cem I/1 (Haziran 1991): 7.
 • Doğan, İzzettin. “İzzettin Doğan ile Söyleşi IV”. röp. Ayhan Aydın. Cem XXXIII/97 (Ocak 2000): 20-23.
 • Doğan, Lütfü. “Aleviler, Sünniler; Atatürk’ün Kurduğu Cumhuriyette”, röp: Ayhan Aydın. Cem VIII/75 (Şubat 1998): 23-25.
 • Doğanbaş, Muzaffer. “ İnanç Esasları Işığında Alevilik”. Cem XXXI/88 (Mart 1999): 50.
 • Doğanbaş, Muzaffer. “İslam Tarihinde Hoşgörüsüzlük ve Aleviler”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 50-51.
 • Elçioğlu, İsmail. “Alevi Örgütlenmesi Sorunları ve Alevilik II”. Cem XXXV/118 (Şubat 2002): 38-39.
 • Elçioğlu, İsmail. “Allah-Muhammed-Ali Yolunda Alevilik”. Cem XXXIII/97 (Ocak 2000): 48.
 • Elçioğlu, İsmail. “Demokrasi ve Aleviler”. Cem I/5 (Ekim 1991): 30-31.
 • Er, Piri. “Anadolu Aleviliğinde Kurban”. Cem VII/66 (Mayıs 1997): 36-39.
 • Ercan, Haydar. “İşte Bektaşilerin Yeni Dedebabası, Derman Meydanda Meydanda”. röp. Murat Küçük. Cem VIII/75 (Şubat 1998): 15-19.
 • Erdoğan, Kutluay. “Alevi Gerçeği”. Cem XXXI/87 (Şubat 1999): 38.
 • Erdoğan, Kutluay. “Cumhuriyet ve Demokrasi ortamında Aleviler”. Cem XXXVI/126 (Ekim 2002): 7-8.
 • Erdoğan, Kutluay. “Hacı Bektaş’ta 16 Ağustosların Oluşturduğu Milliyet Gerçeği Bir Gelenek Birliğidir”. Cem XXXVI/124 (Ağustos 2002): 11-14.
 • Erdoğan, Kutluay. Alevilik- Bektaşilik. İstanbul: 1993.
 • Erkan, Ümit. 16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları. Ankara: 2016.
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki. “Hacı Bektaş Veli’de İnsan Sevgisi”. Cem VIII/70 (Eylül 1997): 20-23.
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki. “Semahların Kökeni”. Cem IV/39 (Ağustos 1994): 15-19.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. “Gadir-i Hum”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. XIII İstanbul: 1993: 279-280.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri. İstanbul: 2001.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik. Ankara 1990.
 • Fırat Atilla. “Hazreti Ali”. Cem XXX/78 (Mayıs 1998): 54-55.
 • Fırat Atilla. “Hünkar Hacı Bektaş Veli’den Pir Sultan Abdal’a”. Cem III/28 (Eylül 1993): 18-21.
 • Fırat Atilla. “Ölümün Beş Yüzüncü Yılında Bir Ehl-i Beyt Muhibbi: Fuzuli”. Cem XXXIII/100 (Nisan 2000): 42-43.
 • Fırat Atilla. “Pir Sultan Abdal Heykeli Yerine Dikilmelidir”. Cem III/29 (Ekim 1993): 20-21.
 • Fırat, Kamil. “Kent Olgusu ve Alevi Kimliği”. Cem XXXIII/104 (Ağustos 2000): 46-48.
 • Göksü, Sadık. “Ali’siz Alevilik Olmaz I”. Cem XXXV/114 (Ekim 2001): 28-29.
 • Göksü, Sadık. “Alevilik, Melamilik ve Ahiliğe Bütünsel Bir Bakış”. Cem II/14 (Temmuz 1992): 45-46.
 • Göksü, Sadık. “Lafeta illa Ali”. Cem I/5 (Ekim 1991): 19-20.
 • Gölpınarlı, Abdülbakıy. Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Günümüzde Şiilik. İstanbul: 2003.
 • Güler, Erdoğan. “Yitik Bir Zamanı Yakalamak”. Cem XXXIII/104 (Ağustos 2000): 49.
 • Gümüşoğlu, Dursun. “Bektaşilik”. Cem XXXIII/102 (Haziran 2000): 53-55.
 • Hammer, Joseph Von. Osmanlı Devleti Tarihi. çev. Mehmet Ata, öz. Abdülkadir Karahan, y.s.., ts.:
 • Kaleli, Lütfi. “Hacı Bektaş Veli ile Mevlana ve Yunus İlişkileri”. Cem I/4 (Eylül 1991): 49-51.
 • Kaleli, Lütfi. “Pir Sultan Abdal’ın Şah’ı Hz. Ali’dir”. Cem I/7 (Aralık 1997): 29-31.
 • Kaleli, Lütfi. “Yunus Emre Sevgi Yılı ve Ötesi”. Cem I/1 (Haziran 1991): 36-38.
 • Kandemir, M. Yaşar. “Ali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. II, İstanbul:1989: 375-378.
 • Kâşifu’l-Gitâ. Caferi Mezhebi. çev. Abdülbakıy Gölpınarlı, Kayseri 1992.
 • Kaya, Ali. “İnanç ve Alevilik”. Cem XXXV/112 (Ağustos 2001): 40-41.
 • Kaya, Haydar. “Ali Hak İledir, Hak Ali İle”. Cem I/7 (Aralık 1991): 43.
 • Kayabaşı, Aşir. “Türk Müslümanlığı ve İnanç Kavramları”. Cem XXXII/91 (Temmuz 1999): 46-47.
 • Kettanî, Muhammed b. Cafer. Mütevatir Hadisler. çev. Hanifi Akın, İstanbul: 2003.
 • Koca, Şevki. “Yeniçeri Ocağı’nın Kuruluşu”. Cem XXXII/96 (Aralık 1999): 26-29.
 • Kocadağ, Burhan. “Alevilerde Sema”. Cem IV/46 (Mart 1995): 23-25.
 • Kocadağ, Burhan. “Baba İlyas ve Babailik”. Cem XXXV/113 (Eylül 2001): 31-32.
 • Kocadağ, Burhan. “Cumhuriyet ve Aleviler”. Cem XXXV/114 (Ekim 2001): 19-20.
 • Kocadağ, Burhan. “Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi Anarken”. Cem XXXV/112 (Ağustos 2001): 29-31.
 • Köprülü, Fuat. Anadolu’da İslâmiyet. İstanbul: 1996.
 • el-Kummî, Ebu Cafer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh. Risâletu’l-İtikadatil İmamiyye. çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: 1978.
 • Küçük, Murat. “Lütfi Kırdar’da Birlik Cemi Atatürk Anısına Sema ve Semah”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 32-37.
 • Leblebici, Abuzer. “Tercüme Üzerine”. Cem XXX/78 (Mayıs 1998): 47.
 • Makal, Tahir Kutsi. “Alevi-Bektaşi Edebiyatı Dünyaya Ne Söylüyor”. Cem VI/60 (Kasım 1996): 58-59.
 • Markoff, Irene. “Bir Gizli İslam Mezhebinin Çözümlenmesinde Dışavurumcu Kültürün Rolü, Türkiye Alevileri Örneği I”, çev. Esra Danacıoğlu. Cem VI/60 (Kasım 1996):52-54.
 • Melikoff, Irene. “Bir Araştırmanın Aşamaları Alevi-Bektaşi Sorunu”, çev. İlhan Cem Erseven. Cem XXXIII/100 (Nisan 2000): 16-19.
 • Melikoff, Irene. “Namık Kemal’in Bektaşiliği ve Masonluğu”. Cem I/2 (Temmuz 1991): 54-57.
 • Melikoff, Irene. Uyur İdik Uyardılar. trc. Turan Alptekin. İstanbul: 1993.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. Ali’nin Nurlu Yolu ve Günümüz Aleviliği”, Cem, V/50 (Temmuz 1995): 29.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. Ali-Allah’ın Aslanı-İlim Beldesinin Kapısı, Mü’minlerin Emiri”. Cem I/7 (Aralık 1991): 38-40.
 • Meşeli, Hasan. “Hz. İmam Hüseyin’i Kerbela’da Şehit Edenler ve Onu Bırakıp Kaçanlar”. Cem V/49 (Haziran 1995): 36-38.
 • Muştu, Melek. “Camaltı Resimlerinde Alevi Motifler”. Cem VIII/73 (Ocak 1998): 54-55.
 • en-Nesaî, Ebû Abdirrahman Ahmed bin Şuayb. Hadislerle Hz. Ali. trc. Nâim Erdoğan. İstanbul: 1992.
 • Noyan, Bedri. “Bektaşi ve Alevi Konusunda Bir Gezinti I”. Cem IV/44 (Ocak , 1995): 7-9.
 • Noyan, Bedri. “Doç. Dr. Bedri Noyan (Dedebaba) ile Söyleşi. röp. Ayhan Aydın. Cem VIII/73 (Ocak 1998): 33-39.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. İstanbul: 2005.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. “Türkiye’de Aleviliğin Soyso-Kültürel Problemleri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi ve Bazı Düşünceler”. Cem III/31 (Aralık 1993): 19-22.
 • Onarlı, İsmail. “Ahiler ve Babai İsyanı”. Cem XXXIII/98 (Şubat 2000): 38-40.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlı, I”. röp. Ayhan Aydın. Cem XXXVI/125 (Eylül 2002): 14-18.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aldatanlar”. Cem III/30 (Kasım 1993): 12-15.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Hz. Hacı Bektaş-ı Veli”. Cem III/28 (Eylül 1993): 9-10.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Şah Ahmed-i Yesevi”. Cem III/27 (Ağustos 1993): 13-15.
 • Oytan, Mustafa. “Ehl-i Beyt Hz-Ali, Hz. Fatıma-Hasaneyn Hakkında Hadisler”. Cem V/50 (Temmuz 1995): 43-45.
 • Öktem, Niyazi. “Aleviler ve Muhalefet”. Cem VIII/64 (Mart 1997): 28-29.
 • Öktem, Niyazi. “Aleviliğe Bakış Açımız”. Cem VI/59 (Ekim 1996): 44-46.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Anlamsal Görünümü”. Cem III/32 (Ocak 1994): 6-7.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu’da Aleviliğin Başlaması”. Cem V/51 (Ağustos 1995): 7-8.
 • Öktem, Niyazi. “Hallac-ı Mansur ve Anadolu Aleviliği”. Cem III/29 (Ekim 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “Hallac-ı Mansur ve Türk Dünyası-I”. Cem XXX/82 (Eylül 1998): 22-23.
 • Öktem, Niyazi. “Heterodoksi, Manikheizm, Katharlar, Bogomillik ve Anadolu Aleviliği II”. Cem II/24 (Mayıs 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “I. Din Şurası”. Cem III/31 (Aralık 1993): 16-18.
 • Öktem, Niyazi. “Manikheizm, Katharlar Bogomillik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/23 (Nisan 1993): 5.
 • Öktem, Niyazi. “Orta Asya ve Alevilik”. Cem II/22 (Mart 1993): 6-8,
 • Öktem, Niyazi. “Osmanlı Öncesi, Anadolu’da Şia-Alevi Etkisi”. Cem VII/71 (Ekim 1997): 26-27.
 • Öktem, Niyazi. “Politika Anlayışı Açısından Kerbelâ”. Cem V/49 (Haziran 1995): 7-9.
 • Öktem, Niyazi. “Sorunlar”. Cem II/19 (Aralık 1992): 9-11.
 • Öktem, Niyazi. “Sufiliğin Doğuşu”. Cem II/17 (Ekim 1992): 8-10.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öz, Baki. “Ahmet Yesevi Alevi midir?”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 38-40.
 • Öktem, Niyazi. “Heterodoksi, Manikheizm, Katharlar, Bogomillik ve Anadolu Aleviliği II”. Cem II/24 (Mayıs 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “I. Din Şurası”. Cem III/31 (Aralık 1993): 16-18.
 • Öktem, Niyazi. “Manikheizm, Katharlar Bogomillik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/23 (Nisan 1993): 5.
 • Öktem, Niyazi. “Orta Asya ve Alevilik”. Cem II/22 (Mart 1993): 6-8,
 • Öktem, Niyazi. “Osmanlı Öncesi, Anadolu’da Şia-Alevi Etkisi”. Cem VII/71 (Ekim 1997): 26-27.
 • Öktem, Niyazi. “Politika Anlayışı Açısından Kerbelâ”. Cem V/49 (Haziran 1995): 7-9.
 • Öktem, Niyazi. “Sorunlar”. Cem II/19 (Aralık 1992): 9-11.
 • Öktem, Niyazi. “Sufiliğin Doğuşu”. Cem II/17 (Ekim 1992): 8-10.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem II/20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öz, Baki. “Ahmet Yesevi Alevi midir?”. Cem XXX/84 (Kasım 1998): 38-40.
 • Öz, Gülağ. “Selçuklu ve Osmanlı’da Alevi Tekke ve Dergahları”. Cem V/55 (Aralık 1995): 45-46.
 • Öz, Mustafa. İmamiyye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı. İstanbul: 1995.
 • Özdemir, Ali Rıza; Ahmet Bozkurt. “Alevilik Nedir? Ne Değildir?”. Cem IV/46 (Mart 1995):46-48.
 • Özdemir, Hacı Ahmet. Moğol İstilası. İstanbul: 2005.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ ye Alevilik”. Cem III/35 (Nisan 1994): 61-64.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem IV/38 (Temmuz 1994): 63-64.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem IV/46 (Mart 1995): 63-64.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Düşüncesinde Bir Başka Ali; Atatürk”. Cem I/6 (Kasım 1991): 4-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi’ye Ya Kurşun Ya Nasihat Çare Değildir”. Cem IV/47 (Nisan 1995): 2-7.
 • Özgünay, Abidin. “Alevilik Nedir, Ne Değildir”. Cem II/16 (Eylül 1992): 3-6.
 • Sabirî, Ali Rıza. 1001 Hadis Işığında İmam Ali. çev. Musa Aydın. İstanbul: 2004.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. Anadolu Aleviliğinin Arka Planı. İstanbul: 2003.
 • Saygı, Hakkı. “Alevilik-Bektaşilik ve Felsefesi Tanrı Mevhumu ve İnsan”. Cem XXX/85 (Aralık 1998): 46.
 • Saygı, Hakkı. “Bizim İnancımızda Senlik Benlik Yoktur”. Röp.Ayhan Aydın. Cem XXXV7117 (Ocak 2002): 17-20.
 • Saygı, Hakkı. “İmam Hüseyin’in Şehid Edildiği Gün”. Cem XXXVI/119 (Mart 2002): 10-11.
 • Seyyid Ali (Genci). “Halifelik ve Veda Hutbesi”. Cem IV/48 (Mayıs 1995): 55.
 • Sezgin, Abdülkadir. Sosyolojik Açıdan Alevilik- Bektaşilik. Ankara: 2002.
 • Sümer, Ali. “Bektaşilikte Babalık”. Cem V/58 (Eylül 1996): 70-71.
 • Sümer, Ali. “Hacı Bektaş’a Selam”. Cem V/51 (Ağustos 1995): 9-14.
 • Sümer, Ali. “Yavuz Selim’in Hacı Bektaş’ı Ziyaret Nedeni”. Cem IV/40 (Eylül 1994): 31.
 • Üzüm, İlyas. “Kendi Yazarlarına Göre Alevilik-Bektaşilik”. Türkiye Günlüğü. 42 (Eylül-Ekim 1996): 54-74.
 • Üzüm, İlyas. “Kızılbaş”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. XXV, İstanbul:1997: 546-557.
 • Üzüm, İlyas. Günümüz Aleviliği. İstanbul: 1997.
 • Üzüm, İlyas. Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: 2002.
 • Varlık, Ağa. “Kerbela Olayı Unutulamaz”. Cem III/25 (Haziran 1993): 43-44.
 • Veli, Hacı Bektaş. Vilâyet-nâme Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli. hzr. Abdülbakıy Gölpınarlı. İstanbul: 1995.
 • Yalçınkaya, Ayhan. Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar. Ankara: 1996.
 • Yaman, Ali- Güner Sadık. “Basında Alevilik”. Cem V/43 (Aralık 1994): 52-53.
 • Yaman, Ali. “Alevilikte Dedelik Kurumu Üzerine Araştırmalar II”. Cem VII/63 (Şubat 1997): 66-67.
 • Yaman, Ali. “Anadolu Aleviliği ve Şiiliğe Dair Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Cem III/35 (Nisan 1994): 36-38.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet İshak DEMİR>
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0994-6313
Türkiye


Yaşar ŞANLI Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Demir, Ahmet İshak , Şanlı, Yaşar . "Cem Dergisi'nde Sunulan Alevilik Kavram, Kaynak ve Tarihi". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Aralık 2016): 163-232 . https://doi.org/10.18403/emakalat.282099

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________