Hakkında, Amaç, Kapsam, Politika

HAKKINDA

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İlahiyat Fakülteleri İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Yayın Organıdır.

e-Makalat Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

AMAÇ

e-Makalat hakemli bilimsel bir dergidir ve açık erişim politikası ile İlahiyat alalında bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

e-Makalat'ta, İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

POLİTİKA

Bir yazarın aynı sayıda kitap, tez ve sempozyum değerlendirmeleri dışında en fazla iki yazısı yer alabilir.

e-Makalat açık erişim (Open access) politikasını benimsemiştir.

e-Makalat'ta yayımlanan yazılara Telif Hakkı ücreti ödenmez.

Yayınlanan yazıların Yayın Hakkı e-Makalat'a aittir.

Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını daha sonra başka platformlarda, kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayımlayabilirler.

e-Makalat kaynak gösterilmek suretiyle yazılar referans olarak kullanılabilir.

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve başka amaçlar için kullanılmayacaktır.