Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 471 - 484 2018-12-30

İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme

Esma Çubukcu [1]

12 19

Bu makalede, İhtilâfu’l Fukahâ eserlerinin tarihi, literatürü ve sistemleşme sürecine yer verilmiştir. Hilâf ilminin tarihi hakkındaki bilgiler, Ferhat Koca’nın tercüme ettiği Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi ve Şükrü Özen’in yazmış olduğu Diyanet İslam Ansiklopedisi “Hilâf” maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Tarihi süreçte, ihtilafa dair eserlerin sistemleşme sürecini görebilmek için dört eser incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda incelemiş olduğumuz eserler:

Tahâvî (ö. 321), İhtilâfu’l-Ulemâ                                                                                                     

Taberî (ö. 310), İhtilâfu’l-Fukahâ

Debûsî (ö. 430), Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar

İbn Rüşd (ö. 595), Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd
İhtilâfu’l-Fukahâ, Hilâf, Tahâvî, Taberî, Debûsî, İbn Rüşd
  • Debûsî (ö. 430), Ebû Zeyd Abdullah b. Ömer b. Îsâ. Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar. Mısır: Matbaatu’l-Arabiyye, b.t.y.
  • _________________. Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi. trc. Ferhat Koca. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009.
  • Taberî (ö. 310), Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr. Kitâbu’l-İhtilâfi’l-Fukahâ (Kitâbu’l-Cihâd, Kitâbu’l-Cizye ve Ahkâmu’l-Muhâribîn). nşr. Yûsuf Şaht. Leiden, 1933.
  • Tahâvî (ö. 321), Ebu Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Muhtasaru İhtilâfi’l-Ulemâ. thk. Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cassâs er-Râzî. Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1996.
  • İbn Rüşd (ö. 321), Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endülüsî. Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd. Mısır: Matbaatu’l-Cemâliyye, 1329.
  • Özen, Şükrü. “Hilâf”, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 17: 527-538
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Araştırma Notları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8767-2066
Yazar: Esma Çubukcu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @bibliyografi { emakalat467508, journal = {e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-5803}, address = {Ahmet İshak DEMİR}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {471 - 484}, doi = {10.18403/emakalat.467508}, title = {İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme}, key = {cite}, author = {Çubukcu, Esma} }
APA Çubukcu, E . (2018). İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 471-484. DOI: 10.18403/emakalat.467508
MLA Çubukcu, E . "İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 (2018): 471-484 <http://www.emakalat.com/issue/37830/467508>
Chicago Çubukcu, E . "İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 (2018): 471-484
RIS TY - JOUR T1 - İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme AU - Esma Çubukcu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18403/emakalat.467508 DO - 10.18403/emakalat.467508 T2 - e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 484 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-5803 M3 - doi: 10.18403/emakalat.467508 UR - http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.467508 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme %A Esma Çubukcu %T İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme %D 2018 %J e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi %P -1309-5803 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18403/emakalat.467508 %U 10.18403/emakalat.467508
ISNAD Çubukcu, Esma . "İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 / 2 (Aralık 2018): 471-484. http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.467508