Year 2018, Volume 11 , Issue 2, Pages 507 - 513 2018-12-30

es-Sahabe fi Hadîsi Ehl-i Beyt Mustafa el-Hüseynî er-Rudbârî Merkezu’l- ‘Âli li’d-Dirâseti’t-Takribiyye, el-Mecmeu’l- ‘Âlemi li’t-Takribi beyne’l-Mezahibi’l-İslâmiyye, Kum, 2014, 332 sayfa

Abdulalim Demir [1]


es-Sahabe fi Hadîsi Ehl-i Beyt İsimli Kitabın İncelemesi
Sahabe, Şîa
  • er-Rudbârî, Mustafa el-Hüseynî ,es-Sahabe fi Hadîsi Ehl-i BeytMerkezu’l- ‘Âli li’d-Dirâseti’t-Takribiyye, el-Mecmeu’l- ‘Âlemi li’t-Takribi beyne’l-Mezahibi’l-İslâmiyye, Kum, 2014.
  • Kaplan, Doğan, “İran’da Şiî-Sünnî Yakınlaştırma Çalışmaları”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VI/2 (Güz 2013), s. 257-274.
  • Hakyemez, Cemil, “Mezhepleri Yakınlaştırma (Takribu’l-Mezahib) Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Journal of Islamic Research 2018, 29 (2) s. 288-309.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0002-6815-7739
Author: Abdulalim Demir (Primary Author)
Institution: Muş Alparslan Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

ISNAD Demir, Abdulalim . "es-Sahabe fi Hadîsi Ehl-i Beyt Mustafa el-Hüseynî er-Rudbârî Merkezu’l- ‘Âli li’d-Dirâseti’t-Takribiyye, el-Mecmeu’l- ‘Âlemi li’t-Takribi beyne’l-Mezahibi’l-İslâmiyye, Kum, 2014, 332 sayfa". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 / 2 (December 2019): 507-513 . https://doi.org/10.18403/emakalat.472052