İmtiyaz Sahibi

Ahmet İshak DEMİR

Yayımcı

Ahmet İshak DEMİR

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR

Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Bülent ÜNAL Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Ahmet TURAN Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Avni İLHAN Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ Hitit Ü.

Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT İstanbul Ü.

Prof. Dr. Harun YILDIZ Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Hasan ONAT Ankara Ü.

Prof. Dr. İlyas ÜZÜM Marmara Ü.

Prof. Dr. Mazlum UYAR Marmara Ü.

Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA Marmara Ü.

Prof. Dr. Mehmet ATALAN Kastamonu Ü.

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ İstanbul Ü.

Prof. Dr. Mehmet KUBAT İnönü Ü.

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN Atatürk Ü.

Prof. Dr. Metin BOZAN Dicle Ü.

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ Cumhuriyet Ü.

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU Erciyes Ü.

Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ Harran Ü.

Prof. Dr. Mustafa ÖZ Marmara Ü.

Prof. Dr. Osman AYDINLI Ankara Ü.

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER Akdeniz Ü.

Prof. Dr. Sayın DALKIRAN Uşak Ü.

Prof. Dr. Seyit BAHCIVAN Necmettin Erbakan Ü.

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Necmettin Erbakan Ü.

Prof. Dr. Sönmez KUTLU Ankara Ü.

Prof. Dr. Yusuf BENLİ Erciyes Ü.

Doç. Dr. Ahmet AK Sütçü İmam Ü.

Doç. Dr. Ali AVCU Cumhuriyet Ü.

Doç. Dr. Cenksu ÜÇER DİB

Doç. Dr. Doğan KAPLAN Necmettin Erbakan Ü.

Doç. Dr. Mehmet ÜMİT Marmara Ü.

Doç. Dr. Şahin AHMETOĞLU Iğdır Ü.

Doç. Dr. Yusuf GÖKALP Çukurova Ü.

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA

Turkey
msaffets@yahoo.com
Konular: Dini Araştırmalar
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Prof.Dr. Ahmet İshak DEMİR

Turkey
ahmetishak@gmail.com
Konular: Dini Araştırmalar
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi